CENTRE DE RECERCA I ASSESSORAMENT D' EDUCACIÓ VIVA
 
ÀREA DE FORMACIÓ
 
ÀREA D'ACTIVITATS
 
 

VESPRES DE MATERIALS

El Craev organitza sessions de materials amb famílies, per tal que aquestes tinguin una experiència d'ús de materials per a l'aprenentatge autònom i vivencial.

Cada sessió inclou una estona d'exploració i manipulació autònoma dels materials i posteriorment una estona de reflexió i debat en gran grup.

Els vespres de materials poden tractar diferents àrees o be enfocar-se en alguna d'elles (matemàtiques, llengües, medi natural, medi social, etc.). Poden ser sessions puntuals o be sessions regulars al llarg del curs escolar.

Cada sessió inclou també el lliurament d'un dossier amb informació sobre el desenvolupament de l'àrea, l'ús dels materials, l'actitud de l'acompanyant i la descripció dels materials i altres recursos disponibles.

ÀREA D'INVESTIGACIÓ I COMUNICACIÓ
  
ÀREA DE DOCUMENTACIÓ