CENTRE DE RECERCA I ASSESSORAMENT D' EDUCACIÓ VIVA
 
ÀREA DE FORMACIÓ
 
ÀREA D'ACTIVITATS
 
 

CURS DE SEGUIMENT

El curs de seguiment en l'educació viva consisteix en una formació anual que té com a objectiu les persones participants puguin

 • Desemvolupar les actituds bàsiques en l'acompanyament: la presència, la percepció, l'empatia, la comunicació que uneix i l'amor
 • Adquirir recursos i estratègies per acompanyar les vivències d'aprenentatges dels nens i nenes en l'etapa 3 - 12.

L’objectiu del curs és continuar amb el desenvolupament d’actituds, capacitats i recursos per a
l’acompanyament dels nens i nenes de 3 a 12 anys en entorns escolars homologats.

Cada sessió comptarà amb tres grans eixos de treball: marc de referència, relacions, i recursos i estratègies d’intervenció:

 • Marc de referència: Per tal de poder generar línies d’intervenció adequades, cal que els educadors/es
  comptem amb un marc de referència sostingut en les aportacions actuals de la psicologia, la
  psicoteràpia, la pedagogia, les neurociències, i les teories sobre l’estructura de la realitat.
 • Relacions: Cada sessió comptarà amb dinàmiques per afavorir el desenvolupament
  de les cinc actituds bàsiques en l’acompanyament (POEMA); Presència, l’Observació
  interior i exterior, l’Empatia, la coMunicació des del lloc sistèmic adequat, i l’Amor.
  Igualment, al llarg de les sessions anirem tractant moltes de les situacions quotidianes
  que inquieten als educadors/es sobre les relacions amb els nens/es i les famílies.
 • Recursos i estratègies d’intervenció: El curs pretén també facilitar eines d’anàlisi i
  d’intervenció amb un enfocament integrador: paràmetres d’observació, eines descriptives,
  així com recursos i estratègies pedagògiques per a cada etapa del desenvolupament:
  ambients, propostes, tallers, capses de recerca, projectes, temps de grup, etc.

PROGRAMA I CALENDARI DEL CURS DE SEGUIMENT 2017 - 18 EDUCADORS D'ESCOLES HOMOLOGADES

 

 

CURS SEGUIMENT 2016 - 17

 

Calendari dels grups del curs de seguiment 2016 - 17 per a educadors/es

PROGRAMA DEL CURS DE SEGUIMENT (Educadors/es escoles homologades) 2016 - 17

 

Calendari del grup del curs de seguiment 2016 - 17 per a famílies

PROGRAMA DEL CURS DE SEGUIMENT (Famílies) 2016 - 17

 

CONTINGUTS DE LES SESSIONS DEL GRUP D'EDUCADORS
1a. Sessió: Cosmovisió i teoria de la personalitat
2a. Sessió; Processos de canvi
3a. Sessió: Currículum, eines d’observació i documentació
4a. Sessió: Activitat autònoma: ambients, propostes, capses de recerca
i projectes
5a. Sessió; Activitat guiada; propostes I tallers
6a. Sessió: Temps de grup i tutories individuals
7a. Sessió: Acompanyament emocional I
8a. Sessió: Acompanyament emocional II
9a. Sessió: Relacions amb les families
10a Sessió: Canvi al sistema educatiu, i investigacions personals

 

CONTINGUTS DE LES SESSIONS DEL GRUP DE FAMÍLIES
1a. Sessió: Cosmovisió i teoria de la personalitat
2a. Sessió; L'acompanyament emocional
3a. Sessió: La comunicació que uneix
4a. Sessió: Els desordres sistèmics
5a. Sessió; L'amor que uneix
6a. Sessió: Etapa 0 - 2,5
7a. Sessió: Etapa 2,5 - 6
8a. Sessió: Etapa 7 - 12
9a. Sessió: Etapa 12 - 16
10a Sessió: Canvi al sistema educatiu, i investigacions personals

 

Per a més informació, podeu escriure a educacioviva@gmail.com

4
ÀREA D'INVESTIGACIÓ I COMUNICACIÓ
ÀREA DE DOCUMENTACIÓ