CENTRE DE RECERCA I ASSESSORAMENT D' EDUCACIÓ VIVA
 
ÀREA DE FORMACIÓ
 
ÀREA D'ACTIVITATS
 
 

XERRADES AMB FAMÍLIES

Des del Craev participem en sessions de diàleg amb famílies per tal d'acompanyar els pares i les mares en les seves inquietuds sobre temes de la criança i l'educació dels seus fills i filles.

L'activitat es desenvolupa en les instal·lacions del centre educatiu que fa la demanda i convoca les sessions.

L'objectiu d'aquesta activitat és crear un espai de reflexió i diàleg en què les famílies puguin expressar i
mirar el que els preocupa. Per això, demanem que el grup no sigui més nombrós de trenta persones.

No es tracta de sessions teòriques, sinó que la reflexió per part del formador/a parteix de les inquietuds i dificultats que les famílies volen expressar i compartir de la vivència amb els filles i les filles.

A través d'un ambient de confiança, acceptació i no judici, el formador/a va guiant les famílies per tal que puguin percebre amb major amplitud les situacions que els angoixen.

ÀREA D'INVESTIGACIÓ I COMUNICACIÓ
 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ