CENTRE DE RECERCA I ASSESSORAMENT D' EDUCACIÓ VIVA
 
ÀREA DE FORMACIÓ
ÀREA D'ACTIVITATS
 
 

CURSOS I TALLERS

Des del Craev organitzem cursos i tallers de formació per a mestres, educadors/es i grups de famílies.

Els cursos per al professorat d'escoles es poden organitzar tant a nivell privat com a través dels plans de formació de zona dels centres de recursos pedagògics (CRPs).


La preparació i seguiment dels cursos que organitzem i en què participem té en compte els següents principis bàsics del que considerem que ha de tenir tota formació:

  • Partir de les necessitats i inquietuds expressades pels assistents.
  • Oferir vivències relacionals i experimentació amb els materials que ajudin a crear nous referents sobre els que posteriorment reflexionar en grup.
  • Guiar els assistents a repensar la seva actitud i pràctica amb els infants i ajudar-los a ser més conscients dels propis recursos i estratègies individuals i col·lectives per afrontar les dificultats.
  • Aportar experiències i pràctiques d’altres entorns educatius i recursos i materials adequats a les diferents edats i àmbits de desenvolupament i aprenentatge..
  • Tenir especial cura en enfortir la cohesió del grup des d’un enfocament sistèmic de les relacions humanes.
  • Concretar les reflexions i experiències en acords àgils i compartits

Els cursos i tallers que organitzem s'estructuren en tres grans àmbits:

L'aprenentatge autònom i vivencial
El respecte als processos de vida, l'aprenentatge autònom als ambients, les activitats mediades pels adults, els projectes individuals i col·lectius, els materials per a l'aprenentatge vivencial.

L'acompanyament emocional
Les etapes evolutives del desenvolupament, l'actitud empàtica i amorosa dels acompanyants, els límits i la gestió de conflictes, el cultiu de la percepció, les intervencions que enforteixen.

L'enfocament sistèmic
La relació família - escola, criteris i plantejaments d'un entorn educatiu inclusiu, l'acompanyament al creixement de les famílies, els ordres de l'amor en les relacions.

 

ÀREA D'INVESTIGACIÓ I COMUNICACIÓ