CENTRE DE RECERCA I ASSESSORAMENT D' EDUCACIÓ VIVA
 
ÀREA DE FORMACIÓ
 
ÀREA D'ACTIVITATS
 
 

CURS D'INTRODUCCIÓ A L'EDUCACIÓ VIVA

El Craev organitza un curs d'introducció a l'educació viva. El curs està destinat a mestres, educadors, famílies i persones implicades en tasques educatives que desitgen ampliar la seva experiència en els àmbits de l'aprenentatge autònom i vivencial, l'educació i acompanyament emocionals i la inclusivitat i mirada sistèmica en les relacions..

El curs es desenvolupa un dissabte al mes i té un caràcter fonamentalment vivencial a partir del qual s'arriba a la reflexió. La formació pretén també oferir recursos i estratègies en els diferents àmbits o mòduls del curs.

Alguns dels continguts del curs:

  • Fonaments de l'educació viva: bases psicopedagògiques i necessitats vitals del desenvolupament
  • L'actitud de l'educador/a: disponiblitat, comunicació i acompanyament
  • L'acompanyament emocional, límits i conflictes
  • L'aprenentatge autònom i vivencial als ambients. Exemples d'ambients de matemàtiques i de lectura i escriptura. La màgia dels contes.
  • L'aprenentatge actiu i vivencial als tallers i a les activitats mediades per l'adult.
  • Ordres de l'amor, mirada sistèmica i acompanyament a les famílies
  • Joc i processos creatius

Programa del curs i procés d'inscripció per al curs 2016 - 2017

Trìptic del curs

Informació per als participants del curs 2016 - 17

ÀREA D'INVESTIGACIÓ I COMUNICACIÓ
  
ÀREA DE DOCUMENTACIÓ