CENTRE DE RECERCA I ASSESSORAMENT D' EDUCACIÓ VIVA
 
ÀREA DE FORMACIÓ
 
ÀREA D'ACTIVITATS
 
 

CONTES INFANTILS

El Craev porta a terme als centres educatius sessions individuals i cicles breus de conta contes infantils.

La temàtica dels contes pot ser triada pel centre en funció del que s’està vivint o es vol abordar en aquell moment (centres d’interès, projectes, conflictes, angoixes, etc.) o be es pot optar per una selecció de contes per a l’ànima infantil.

El Craev dóna també suport a les activitats de teatre infantil de la companyia Xirriquiteula.

L’explicació dels contes pot incorporar altres recursos visuals i sonors i, si es desitja, pot estar seguida d’activitats diverses de conversa, representació i expressió a través de diferents llenguatges.

A l’igual que el joc motriu, el conte és un dels canals privilegiats per tenir cura del món emocional dels infants. A través de l’àmbit simbòlic l’infant projecta i troba calma a les seves angoixes i pors, integra vivències que l’ajuden a confiar en els seus recursos i desenvolupa la seva creativitat. És per això que des del Craev organitzem també sessions de formació de conta contes adreçades a educadors/es i mestres.

 

 

 

ÀREA D'INVESTIGACIÓ I COMUNICACIÓ
 ÀREA DE DOCUMENTACIÓ