CENTRE DE RECERCA I ASSESSORAMENT D' EDUCACIÓ VIVA
 
ÀREA DE FORMACIÓ
 
ÀREA D'ACTIVITATS
 
 

LÍNIES D'INVESTIGACIÓ i GRUPS DE RECERCA

Els grups de recercal són espais per aprofundir en un àrea estratègica del Craev. Els grups estan coordinats per una persona experta en l’àmbit concret del grup.En aquests moments els grups oberts són

1. Grups de recerca sobre materials

La intenció és generar tres subgrups de treball:

 • Subgrup de materials de matemàtiques
 • Subgrup de materials de ciències
 • Subgrup de materials de lectura i escriptura.

L’objectiu de cada subgrup és:

 • Documentar els materials disponibles al mercat que siguin adequats per a cada etapa segons els criteris pedagògics de l’educació viva.
 • Crear materials nous i elaborar propostes didàctiques per als materials ja existents.
 • Provar l’ús d’aquests materials amb nens i nenes en espais d’educació viva.
 • Generar tallers de formació sobre cada àrea.

2. Grup de recerca sobre Estructures i dinàmiques d’escoles vives d’arreu del món

L’objectiu d’aquest grup és:

 • Analitzar i reflexionar sobre les estructures, l’organització i el funcionament de diferents tipus d’escoles vives d’arreu del món.
 • Analitzar i reflexionar sobre com s’afavoreixen vivències d’aprenentatge a diferents espais d’educació viva a nivell nacional i internacional: tallers, propostes, projectes, estudis, assemblees, etc.
 • Analitzar i reflexionar sobre com s’acompanya el desenvolupament emocional, les relacions amb les famílies, l’organització dels acompanyants, les relacions amb la comunitat, etc,, a diferents espais d’educació viva.

3. Grup de treball sobre la Revista d’educació viva

L’objectiu d’aquest grup és l’elaboració d’una revista digital d’educació viva. El Craev té com a objectiu elaborar una revista d’educació viva que sigui una eina per:

 • intercanviar experiències entre espais d’educació viva
 • fer difusió d’aquests plantejaments pedagògics
 • ajudar a generar xarxes de recolzament

Es tracta de coordinar l’edició de la revista i de col·laborar en la seva difusió.

Cada grup de recerca es reunirà un cop al mes, en dimecres a la tarda, de 17:30 a 20 hores al centre de recursos del Craev a Barcelona.

Si esteu interessats/des en participar, podeu escriure un missatge a educacioviva@gmail.com, en què ens indiqueu el/s grup/s en els què voleu participar.

A totes les persones participants el Craev us ofereix una subscripció anual gratuïta a l’associació d’educació viva, amb els avantatges que apareixen aquí: http://www.educacionviva.com/associacio.htm

 

Actualment el Craev està desenvolupant dues línies d’investigació pròpies:

 • L’elaboració d’un Índex de Qualitat sobre Educació Viva (IQEV), amb un continuum d'indicadors i descriptors de qualitat per a cadascun dels tres àmbits d’anàlisi: l’aprenentatge autònom i vivencial, el desenvolupament de les emocions i de la percepció i l'enfocament sistèmic de les relacions humanes al centre.

  L’objectiu de l’índex és guiar el professorat d’un centre educatiu a través d’un treball col·lectiu d’anàlisi i de reflexió per tal d'afavorir un camí en la línia d’una educació més viva. L’índex compta també amb un recull de recursos i d’experiències pràctiques d’altres centres per a cadascun dels enunciats de cada àmbit.

 • L’elaboració d’un marc de referència de l’educació viva a partir de les darreres investigacions de la psicologia i de les neurociències. L’objectiu de la recerca és constituir una base de coneixements acceptats per la ciència que permetin aglutinar una campanya d’adhesions a favor d’una educació viva.

 

 

 

 

 

 
ÀREA D'INVESTIGACIÓ I COMUNICACIÓ
ÀREA DE DOCUMENTACIÓ 
  
ENLLAÇOS